de Aanleiding

Aanleiding voor deze site is de zaak “Onderzoek Gitaar: rechtspersonen en stichtingen zamelden miljoenen euro’s in van donateurs, welk geld zou worden ingezet om het welzijn van dieren te verbeteren.”

De oplichting vond plaats in of omstreeks de periode van 01 januari 2009 tot en met 30 maart 2016

Er waren meerdere zittingen, in het vonnis van 21 april 2022 staat: Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzittingen van 23 juni 2020, 28 maart 2022, 29 maart 2022 en 7 april 2022 (sluiting).

Er waren meerdere mensen betrokken, in de uitspraak zie je ook genoemd persoon 1 tot en met persoon 8, maar qua strafoplegging is het resultaat summier. De hoofdverdachte (Harry Fillinger) is overleden, en de vervolging van hem is daarom stopgezet. Wat de andere belangrijke verdachte betreft het volgende: “De zaak tegen G. de M. is buitengerechtelijk afgedaan wegen privéomstandigheden. Hij heeft een taakstraf van 120 uur opgelegd gekregen. De rechtbank erkende donderdag dat de accountant het functioneren van de criminele organisatie mogelijk maakte en dat G. de M. ‘de spil in het financieel-administratief legitimeren van de gang van zaken’ was. Dat hij nu niet terecht stond, speelde een rol bij de lage taakstraf voor twee andere verdachten.”

De zaak lijkt mede boven water gekomen te zijn door de media. is de zaak “dierenhulp-onder-verdenking-van-gesjoemel-met-miljoenen” waar in dit artikel over geschreven wordt dat nog geen 10% naar het goede doel ging.

“Het onderzoek richt zich op deze vier stichtingen én vier aan de stichtingen gelieerde bedrijven die voor hun werkten en het geld inzamelden.”

Er worden 4 stichtingen genoemd, waarbij bij 3 van die stichtingen vraagtekens worden gezet:

Bij het kantoor van Erdma willen ze geen commentaar geven behalve ‘dat er een politieonderzoek loopt’. Opvallend is dat in de besturen van de drie andere stichtingen (HELP, Menodi en Hulp Aan Dieren) regelmatig dezelfde namen opduiken. Zo zit Gerrit-Jan de Man in het bestuur van Menodi én van Hulp Aan Dieren”

In een artikel op de site opzeggen.nl gedateerd 1 april 2016 wordt onder anderen 4 stichtingen genoemd die er bij betrokken waren. En de hoofdverdachte:

Even een link naar de site van het OM met de laatste stand die online snel te vinden is. 29-03-2022. , en hebben ze het over 35 miljoen totaal. Met een citaat:

Volgens dit artikel zou de rechtbank 21 april 2022 een uitspraak doen